Získajte viac prostredníctvom
provízneho predaja

Provízne partnerstvo je obchodný model, pri ktorom sa organizácia alebo jednotlivec (provízny partner) zaväzuje k predaji produktov alebo služieb za províziu. Začnite jednoducho využívať tento systém s nami.

Zaregistrujte sa teraz

Zaregistrujte sa teraz a začnite využívať výhody tohto obchodného modelu.
Staňte sa súčasťou našej úspěšnej províznej siete ešte dnes. Do 19.7. je paušálny poplatok 0 €

1 791+

1791 províznych
partnerov od roku 2020

4 - 6

4 - 6 zákaziek ročne
pre každého partnera

242

242 aktuálne čakajúcich
zákazníkov na vašu ponuku

Čo je provízne partnerstvo?

Provízne partnerstvo je obchodný model, pri ktorom sa organizácia alebo jednotlivec (provízny partner) zaväzuje k predaju produktov či služieb za províziu. Provízia je odmena, ktorú provízny partner obdrží za každý úspešný predaj alebo za iné dosiahnuté výsledky, ktoré sú s predajom spojené.

Provízne partnerstvo môže byť využívané ako spôsob, ako rozšíriť predaj produktov alebo služieb, bez toho aby organizácia musela vynakladať náklady na vlastnú predajnú silu. Provízny partner je obvykle nezávislý a zodpovedný za svoje vlastné obchodné aktivity. Dohodnuté čo najlepšie provízie závisia na niekoľkých faktoroch a môže vyžadovať vyjednávania s druhou stranou. Prinášame vám niekoľko tipov a odporúčaní:

5 tipov ako dosiahnuť
čo najlepšiu províziu.

1.

Nájdite si dobrú ponuku:

Majte dobrú ponuku na produkty alebo služby, ktoré sú žiadané a majú vysokú maržu. Ak sa zameriate na ponuky, ktoré nie sú také populárne alebo majú nízku maržu, môže byť ťažké dosiahnuť vysokej provízie.

2.

Získajte nových zákazníkov:

Zvýšte svoju šancu na vysokú províziu tým, že sa zameriate na zákazníkov, ktorí sú pripravení nakúpiť. Vyberte si cieľovú skupinu, ktorá má záujem o produkty alebo služby, ktoré ponúkate.

3.

Budujte vzťahy so zákazníkmi:

Sústreďte sa na budovaní vzťahov so svojimi zákazníkmi, tým môžete dosiahnuť väčšieho predaja a provízie. Otvorenosť a komunikácia s klientmi vám môže pomôcť získať ich dôveru a loajalitu.

4.

Sledujte výsledky predajov:

Pravidelne sledujte výsledky svojich predajov, aby ste mohli identifikovať, čo funguje a čo nie. Analyzujte svoje úspechy i chyby a snažte sa odstraňovať prekážky, ktoré bránia dosiahnutiu čo najvyššej provízie.

5.

Zlepšujte vaše znalosti:

Zdokonaľujte sa v oblasti predaja a komunikácie, aby ste sa stali lepším predajcom a dosiahli čo najväčších úspechov pri získaní zákaziek. Čítajte knihy, navštevujte školenia, hľadajte informácie online a pracujte na zlepšení svojich schopností.

5 tipov ako získa vaša firma každú zákazku.

1.

Buďte viac vidieť:

Zvýšte povedomie o vašej firme tým, že sa sústredíte na zviditeľnení. Používajte efektívne marketingové nástroje, ako sú webové stránky, sociálne siete, reklamy a e-mailový marketing, aby si ľudia všimli vašu firmu a mohli vás ľahko nájsť.

2.

Poskytujte kvalitné služby a produkty:

Zákazníci sa budú vracať iba vtedy, ak budú spokojní s kvalitou služieb a produktov. Snažte sa poskytovať čo najvyššiu úroveň zákazníckeho servisu a ponúkať produkty či služby, ktoré spĺňajú očakávania zákazníkov.

3.

Sledujte konkurenciu:

Sledujte, čo robia vaši konkurenti a snažte sa ponúknuť niečo navyše alebo niečo, čo vám umožní sa od nich odlíšiť. Buďte informovaný o trendoch a novinkách v príslušnej oblasti podnikania a snažte sa držať krok s konkurenciou.

4.

Budujte vzťahy so zákazníkmi:

Buďte otvorený, empatický a komunikujte so svojimi zákazníkmi. Budovanie vzťahov s nimi môže viesť k väčšej loajalite a opakovaným nákupom. Zákazníci sa na vás budú radi obracať.

5.

Snažte sa byť inovatívny:

Buďte kreatívny a hľadajte nové spôsoby, ako uspokojiť potreby zákazníkov. Vylepšujte svoje produkty a služby. Prichádzajte s novými a inovatívnymi nápadmi, ktoré vám umožnia získať nové zákazky a udržať stávajúcich klientov.

Toto oznámenie slúži k informovaniu užívateľov o zodpovednosti a obmedzeniach našej internetovej služby. Táto služba poskytuje informácie a funkcie tak, ako sú, bez akýchkoľvek záruk ohľadom presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Užívatelia by si mali overiť akúkoľvek informáciu, ktorú chcú použiť.

Táto služba nezaručuje neprerušený alebo bezproblémový prístup k webovým stránkam a nemôže byť zodpovedná za akékoľvek chyby, prerušenie, oneskorenie alebo výpadky. Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo služby, ktoré sú poskytované iba pre pohodlnosť užívateľov. Táto služba nenesie zodpovednosť za obsah týchto externých stránok ani za akékoľvek škody či straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia alebo dôvěryhodnosti týchto externých stránok.

Toto oznámenie sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pokračovaním v používaní tejto služby užívateľ s týmito podmienkami súhlasí.